Tạo album

Quản lý ảnh của bạn

Ảnh của bé gửi bởi LÊ NGUYỄN NHƯ Ý
  • Love
    5
  • 7 bình luận

Tình cờ trên đường đi tắm biển, con phát hiện ra chiếc xe con rất thích nên đã nhanh chóng vòi vĩnh ba mẹ cho lên xe. Đối với con, cái gì mới lạ thì con sẽ tìm hiểu về điều đó liền và với cảm giác thật thích thú. YÊU CON NHIỀU LẮM.

Bé 3 tuổi - 10 tháng
Ảnh của bé gửi bởi LÊ NGUYỄN NHƯ Ý
  • Love
    5
  • 7 bình luận