40 tuần thai

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Infant

Tuần 7

Thai 7 tuần tuổi, những ngón tay, ngón chân có màng của bé đã bắt đầu xuất hiện và “đuôi” dần dần biến mất.

Chiều dài

- cm

Cân nặng

Đậu Hà Lan