40 tuần thai

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Infant

Tuần 7

Thai 7 tuần tuổi, những ngón tay, ngón chân có màng của bé đã bắt đầu xuất hiện và “đuôi” dần dần biến mất.

Chiều dài

1,3 cm

Cân nặng

Đậu Hà Lan