40 tuần thai

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 41

Tuần 1

Infant

Tuần 37

Con vẫn đang tăng cân

Chiều dài

- cm

Cân nặng

2,85 kg - Quả đu đủ lớn