40 tuần thai

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Infant

Tuần 25

Thai nhi phát triển mạnh mẽ

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,68 kg - Quả dưa lưới