40 tuần thai

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Infant

Tuần 24

Xét nghiệm đái tháo đường thai kỳ

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,59 kg - Quả bưởi