40 tuần thai

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Infant

Tuần 11

Ở tuần 11, khuôn mặt của bé bắt đầu hoàn chỉnh: Mắt đã di chuyển từ hai bên vào giữa khuôn mặt, tai đã ở đúng vị trí. Các tế bào thần kinh cũng được nhân lên rất nhanh

Chiều dài

- cm

Cân nặng

0,007 kg - Quả dâu tây