40 tuần thai

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Infant

Tuần 30

to bằng một quả dưa hấu nhỏ

Chiều dài

- cm

Cân nặng

1,3 kg - Quả bí dâu