40 tuần thai

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Infant

Tuần 4

Tuần 4 này chính là giai đoạn phôi thai tăng trưởng rất mãnh liệt để hình thành và phát triển những cơ quan, bộ phận của cơ thể.

Chiều dài

0 cm

Cân nặng

0