40 tuần thai

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Infant

Tuần 29

Não bộ thai nhi phát triển nhanh chóng

Chiều dài

- cm

Cân nặng

1,13 kg - Quả cà tím