avatar

Bác sĩ CKII Vũ Hải Long

Tai - Mũi - Họng

Bằng cấp chuyên môn
- Bằng bác sĩ chuyên khoa 1 năm 1989
- Bằng bác sĩ chuyên khoa 2 năm 2002
Kinh nghiệm y khoa

Bệnh viện Nhân dân 115 - BS Trưởng khoa Tai mũi họng

Giới thiệu

Bác sĩ Vũ Hải Long tốt nghiệp bác sĩ nội trú năm 1983, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp 2 năm 2005. Từ năm 2005 đến 2020, bác sĩ Long giữ chức vụ Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhân dân 115.

Bác sĩ Vũ Hải Long có 15 công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu. Trong suốt 38 năm cống hiến cho y học, bác sĩ Long đã được trao nhiều bằng khen, giấy khen, chiến sĩ thi đua của UBND TP, sở Y tế và Bệnh viện.

Hiện tại, bác sĩ Vũ Hải Long đang cộng tác tham vấn y khoa cho MarryBaby ở chuyên mục Sức khỏe trẻ em – Bệnh hô hấp cũng như các bài viết liên quan đến chuyên môn.