avatar

Bác sĩ Võ Thị Nhung

Y học cổ truyền

Bằng cấp chuyên môn
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam - Bác sĩ CKI Y học cổ truyền
Viện Y dược học dân tộc TP. HCM - Bác sĩ
Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Bác sĩ Y học cổ truyền
Kinh nghiệm y khoa

Bệnh viện Quân y 7A - Bác sĩ

Giới thiệu

Tiểu sử BS Võ Thị Nhung:
2010-2016: Học bác sĩ y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
2016-2018: Học chứng chỉ hành nghề bác sĩ tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM.
2019- nay: Học bác sĩ chuyên khoa 1 y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam.

Hiện tại, BS Võ Thị Nhung cộng tác cho MarryBaby để tham vấn các bài viết về bệnh học, dược liệu.