avatar

Bác sĩ Trần Kiến Bình

Ung thư - Ung bướu

Bằng cấp chuyên môn
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - Ung thư học
Kinh nghiệm y khoa

Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ - Bác sĩ điều trị

Giới thiệu

Bác sĩ Trần Kiến Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ loại giỏi, hiện đang theo học Sau Đại học (Bác sĩ nội trú) tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
Với kinh nghiệm 3 năm và khả năng nắm bao quát các bệnh lý ung thư, BS Bình cộng tác cùng MarryBaby cho chuyên mục Ung thư – Ung bướu.