avatar

Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Văn Hoàn

Bệnh truyền nhiễm

Giới thiệu

Thạc sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Nguyễn Văn Hoàn chuyên ngành bệnh truyền nhiễm và sức khoẻ cộng đồng với 12 năm kinh nghiệm. Hiện tại, BS Hoàn đang công tác cho MarryBaby ở các bài viết liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

*Sức khoẻ cộng đồng hay Y tế công cộng là lĩnh vực về chăm sóc tổng thể sức khoẻ của một cộng đồng dưới các góc độ về phòng ngừa, chữa bệnh và giáo dục sức khoẻ. Chức năng cơ bản bao gồm:

– Theo dõi và phân tích tình hình sức khoẻ

– Giám sát và phòng ngừa dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm

– Xây dựng, tổ chức hệ thống chăm sóc sức khoẻ