avatar

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Sương

Tâm thần

Kinh nghiệm y khoa

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bác sĩ

Bộ môn Tâm Thần, ĐH Y dược TP. HCM - Trợ giảng

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Sương đang công tác tại phòng khám ngoại trú và nội trú khoa nội thần kinh bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ngoài ra, BS Thu Sương cũng tham gia nghiên cứu Tối ưu hóa điều trị trầm cảm của Ths.Bs. Lê Nguyễn Thụy Phương, là trợ giảng cho giảng viên bộ môn Tâm Thần trường ĐH y dược TPHCM.