avatar

Thạc sĩ - Dược sĩ - Giảng viên Lê Thị Mai

Dược

Bằng cấp chuyên môn
Đại học Y dược TP HCM - Dược sĩ
Đại học Y dược TP HCM - Thạc sĩ dược lý dược lâm sàng
Kinh nghiệm y khoa

Đại Học Công nghệ TP HCM - Giảng viên

Đại học Nguyễn Tất Thành - Giảng viên bộ môn dược lâm sàng

Giới thiệu

Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai có 9 năm kinh nghiệm trong dược lâm sàng cũng như lĩnh vực nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó chuyên sâu nhất về thuốc kháng sinh, bệnh học tổng quan, đái tháo đường và ung thư ung bướu.

Tại MarryBaby, Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai là chuyên gia cố vấn cho các nội dung về Thuốc, Dược học và Bệnh học tổng quan.