avatar

Thạc sĩ - Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu

Nhi khoa

Bằng cấp chuyên môn
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - ThS BS Chuyên khoa 1 Nhi
Kinh nghiệm y khoa

Bác sĩ điều trị Nhi khoa - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Giới thiệu

Thạc sĩ – Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu có 6 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu hoá gan mật và dinh dưỡng Nhi khoa. 

Tại MarryBaby, Thạc sĩ  – Bác sĩ CKI Lê Chí Hiếu tham vấn nội dung y khoa liên quan đến sức khỏe trẻ em.