avatar

Bác sĩ Dương Thị Thùy Dung

Tâm thần

Kinh nghiệm y khoa

Đại học Y dược TP. HCM - Bác sĩ nội trú- chuyên ngành Tâm thần

Đơn vị Tâm thần kinh BV Nguyễn Tri Phương - Bác sĩ điều trị

Giới thiệu

Bác sĩ Dương Thị Thùy Dung tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM, hiện là bác sĩ nội trú- chuyên ngành Tâm thần- Đại học Y dược TPHCM. BS Dung cũng là thành viên nhóm Nghiên cứu tối ưu hoá điều trị trầm cảm, có tham gia công tác khám chữa bệnh tại Đơn vị Tâm thần kinh BV Nguyễn Tri Phương. Hiện, BS Dương Thị Thùy Dung đang cộng tác cùng Hello Bacsi cho chuyên mục Tâm lý – Tâm thần.