avatar

Ban Tham vấn Y khoa MarryBaby

Đa khoa

Giới thiệu

Đội ngũ cố vấn của MarryBaby gồm các y bác sĩ từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam VYPA, với đa dạng chuyên khoa, đầy đủ chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, hỗ trợ xây dựng và củng cố nội dung theo chuyên môn. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-BNV ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và có Điều theo Quyết định số 2539/QĐ-BNV ngày 27/07/2016 của Bộ Nội Vụ.

Trách nhiệm của Ban Tham vấn y khoa MarryBaby là bảo đảm tính chính xác về mặt y học ở những nội dung đăng tải trên MarryBaby, thường xuyên cập nhật các thông tin mới về khoa học, nghiên cứu và sức khỏe, để những thông tin hữu ích có thể dễ dàng tiếp cận đến bạn đọc, giúp bạn chủ động hơn trong các quyết định chăm sóc sức khỏe.