avatar

Ban Tham vấn Y khoa MarryBaby

Đa khoa

Giới thiệu

Ban Tham vấn Y khoa của MarryBaby gồm các chuyên gia sức khỏe và y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa, với đầy đủ chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, hỗ trợ xây dựng và củng cố nội dung theo chuyên môn của mình. Trách nhiệm của chuyên gia là bảo đảm tính chính xác về mặt y học ở những nội dung đăng tải trên MarryBaby, thường xuyên cập nhật các thông tin mới về khoa học, nghiên cứu và sức khỏe.

Đội ngũ chuyên gia của MarryBaby làm việc không mệt mỏi để những thông tin hữu ích có thể dễ dàng tiếp cận đến bạn đọc, giúp bạn chủ động hơn trong các quyết định chăm sóc sức khỏe.

Bạn có thể xem thêm các chuyên gia của MarryBaby tại đây.