Sự phát triển
của bé

Quy tắc cần nhớ khi học cách phát âm tiếng Anh chuẩn

Muốn nói tốt và giúp người nước ngoài hiểu mình, cách phát âm tiếng Anh chuẩn là tối cần thiết. Mẹ cần cho bé yêu học cách phát âm chuẩn, theo đúng quy tắc, giúp con cải thiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ ngay từ ban đầu.

Kỹ năng nói vô cùng quan trọng khi học tiếng Anh, nó giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, phát âm chưa chuẩn làm người Việt Nam không tự tin giao tiếp với người nước ngoài, và hạn chế việc học tiếng Anh. Với trẻ em, bố mẹ rất nên chú ý đến cách phát âm tiếng Anh chuẩn, sửa cho con ngay từ ban đầu để tạo nền tảng Anh ngữ tốt hơn.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn 4

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn phải đảm bảo ở các yếu tố sau đây

Ngữ điệu

Ngữ điệu là giai điệu của ngôn ngữ. Nếu như ở tiếng Việt, ngữ điệu thể hiện ở các dấu câu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, thì ở tiếng Anh, ngữ điệu cũng quy định ở các loại câu.

Xuống giọng

Câu trần thuật và câu hỏi Wh, người học sẽ phải xuống giọng khi nói

Ví dụ:

Câu trần thuật

 • My name is My My
 • My dolls is beautiful
 • Nice to meet you ↓ 

Câu hỏi

 • What’s your name?
 • Where do you go? 
 • What is it?

Lên giọng

Với câu hỏi yes/no, cuối câu sẽ lên giọng

 • Are you going to buy me a toy?
 • Is Christmas Eve coming, mom?
 • Do you eat an apple?

Lên giọng ở giữa câu

Với câu trần thuật, người nói lên giọng ở giữa câu để báo hiệu sự việc đang nói tới chưa kết thúc, tiếp theo sẽ có thêm sự liệt kê hoặc các lựa chọn

Ví dụ

 • I love to have a doll , but I don’t have one now
 • I like cooking , reading , playing  and eating
 • Do you want to go to cinema  or to the zoo?

Trọng âm

Trong tiếng Anh, một từ có thể có 1 hoặc nhiều âm tiết. Số âm tiết trong một từ được xác định bằng số nguyên âm trong từ.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi đọc trọng âm cần nhớ 7 nguyên tắc

Nguyên tắc 1

Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

relax /rɪˈlæks/; produce /prə’duːs/; include /ɪnˈkluːd/; among /əˈmʌŋ/

between /bɪˈtwiːn/, discover /dɪˈskʌvər/

Nguyên tắc 2

Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 • (n) action /ˈækʃn/ paper /ˈpeɪpər/ teacher /ˈtiːtʃər/
 • (adj) happy /ˈhæpi/ rainy /ˈreɪni/ active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3

Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.

 • economy /ɪˈkɑːnəmi/
 • industry /ˈɪndəstri/
 • intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/
 • specialize /ˈspeʃəlaɪz/
 • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Cũng có trường hợp trọng âm rơi vào âm tiêt thứ 3 tính từ đầu xuống

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn 2

Nguyên tắc 4

Các từ tận cùng bằng các đuôi – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

 • economic /iːkəˈnɑːmɪk/
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/
 • entrance /ˈentrəns/
 • musician /mjuˈzɪʃn/

Nguyên tắc 5

Các từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

 • agree /əˈɡriː/
 • volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/
 • Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/
 • retain /rɪˈteɪn/
 • unique /juˈniːk/

Nguyên tắc 6

Các từ có hậu tố: – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

 • agree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/
 • meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/
 • rely /rɪˈlaɪ/ à reliable /rɪˈlaɪəbl/

Nguyên tắc 7

Các từ tận cùng – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

 • economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
 • demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/
 • technology /tekˈnɑːlədʒi/
 • photography /fəˈtɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 8

Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

 • birthday /ˈbɜːrθdeɪ/
 • airport /ˈerpɔːrt/
 • boyfriend /ˈbɔɪfrend/

Nguyên tắc 9

Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

 • bad-TEMpered
 • old-Fashioned
 • well-DONE

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn cần chú ý

Hiện tượng Giảm âm

Hiện tượng giảm âm trong tiếng Anh xảy ra khá phổ biến. Các âm được biến đổi, nối vào nhau, giúp người nói liền mạch và ngắn gọn hơn.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn

Hiện tượng Nuốt âm

Nuốt âm là hiện tượng lượt bỏ đi một hoặc nhiều âm (xảy ra ở nguyên âm, phụ âm và cả âm tiết). Điều này giúp người phát âm dễ dàng hơn.

Nuốt âm thường xảy ra tự nhiên trong văn nói, không có chủ định. Ví dụ:

comfortable / ‘kʌmfətəbl / –> / ‘kʌmftəbl /

fifth / fifθ / –> / fiθ /

him / him / –> / im /

chocolate / ‘t∫ɒkələt / –> / ‘t∫ɒklət /

vegetable / ‘vedʒətəbl / –> / ‘vedʒtəbl /

Hiện tượng Nối âm

Nối âm rất phổ biến trong cách phát âm tiếng Anh chuẩn, nhưng dường như rất khó khăn và phức tạp với người Việt. Hiểu được những nguyên tắc về Nối Âm giúp chúng ta nghe người bản xứ nói dễ dàng hơn.

1. Nối phụ âm đứng trước nguyên âm

Khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “mark up” đọc thành (/ma:k k٨p/), “leave (it)” đọc là /li:v vit/.

2. Nguyên âm đứng trước nguyên âm: có 2 quy tắc thêm phụ âm

 • Với những âm OU, U, AU, bạn thêm phụ âm “W” vào giữa. Ví dụ: “Do it” sẽ đọc thành /du: wit/.
 • Với nguyên âm “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa. Ví dụ: “I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/.

3. Phụ âm đứng trước phụ âm

Khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Chẳng hạn “want to” đọc thành /won nə/.

Cách phát âm tiếng Anh chuẩn khi mới tiếp cận sẽ cảm thấy rất khó. Tuy nhiên, bố mẹ cần kiên nhẫn và rèn cho con nói tiếng Anh chuẩn xác. Dần dà, việc phát âm chuẩn không còn khó nữa, trẻ sẽ hình thành kỹ năng nghe-nói tốt như người bản địa.Việc học tiếng Anh vì thế hiệu quả  hơn rất nhiều.

Quảng cáo
Có thể điều trị trĩ tận gốc bằng thảo dược thiên nhiên?

Có thể điều trị trĩ tận gốc bằng thảo dược thiên nhiên? Các trường hợp trĩ nặng thường được can thiệp phẫu thuật cắt búi trĩ. Tuy nhiên, xét về bản chất hình thành, phẫu thuật đôi khi chỉ là biện pháp giải quyết phần ngọn, bệnh hoàn toàn có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Video mới nhất
Xem thêm
Những lưu ý khi sử dụng nước mắm cho trẻ ăn dặm (QC)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ sơ sinh có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện như người lớn. Vì thế, khi bé ăn dặm, bố mẹ nên sử dụng các sản phẩm dành riêng cho trẻ nhỏ, trong đó có nước mắm cho trẻ ăn dặm.

CÙNG [HẢI NHI] NUÔI CON TỰ NHIÊN MỖI NGÀY

Lượt xem: 4.634.971
Đăng ngày: 27/05/2019 bởi Mẹ Gà
Bé dưới 1 tuổi
Bé 1 - 2 tuổi
Bé 2 - 3 tuổi
Bé 3 - 4 tuổi
Bé trên 4 tuổi
 Được quan tâm nhất
 
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT