avatar

Trần Lê Phương Uyên

Kinh nghiệm y khoa

-

Giới thiệu

• Thực tập và làm việc tại Hello Bacsi từ 2017-2021 dưới vị trí Content Writer

• Phụ trách sáng tạo và biên tập bài viết trong các chuyên mục như Mang thai, Nuôi dạy con, Sống khoẻ