avatar

Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh

Kinh nghiệm y khoa

Chuyên viên nội dung - One Health

Chuyên viên nội dung - MarryBaby

Giới thiệu

Tác giả Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh đã có kinh nghiệm hai năm với vị trí chuyên viên nội dung về sức khỏe. Với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy, Quỳnh hy vọng sẽ mang đến cho độc giả những thông tin bổ ích và thiết thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Hiện Quỳnh đang phụ trách viết bài cho chuyện mục Mang thai của MarryBaby.