avatar

Vũ Hồng Phúc

Giới thiệu

Vũ Hồng Phúc có kinh nghiệm trong mảng nội dung về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe gia đình và sức khỏe phụ nữ. Với điềm đam mê lan tỏa các thông tin kiến thức sức khỏe bổ ích đến mọi người, cô hi vọng ngày càng có nhiều có thể tiếp cận với các nội dung chăm sóc sức khỏe chính xác, đáng tin cậy và hữu ích cho gia đình.