trang cá nhân của Nguyễn Thị Như Mỹ
 • Trẻ k chịu rơ lưỡi
  Cháu nhà e hơn 6 tháng mà mỗi lần rơ lưỡi vs răng là quấy khóc tay chân dạp rầm rầm mà miệng thì ngậm kín lấy lưỡi đẩy ra không cho rơ thì phải làm sao ạh
  13/04/2019 22:04
  • 0 love
  • 1 bình luận
 • Trẻ k chịu rơ lưỡi
  Cháu nhà e hơn 6 tháng mà mỗi lần rơ lưỡi vs răng là quấy khóc tay chân dạp rầm rầm mà miệng thì ngậm kín lấy lưỡi đẩy ra không cho rơ thì phải làm sao ạh
  13/04/2019 22:04
  • 0 love
  • 0 bình luận