trang cá nhân của Nguyễn Thị Thuận
 • Min nhớ Min nhớ
  Ngày đầu tiên Min tự mình lật được, mừng quá, em lật hoài luôn, cứ đặt em xuống là lật liền thôi. Khí thế! 
  26/01/2016 19:01
  • 1 love
  • 0 bình luận
 • Min ngoan Min ngoan
  Mùa lạnh đầu tiên của chàng ta^^ Nằm trong chăn ấm rồi nhưng vẫn còn tạo dáng Ngủ ngoan thôi, xương cục của mẹ thui.^^
  26/01/2016 18:01
  • 1 love
  • 0 bình luận
 • Min iu Min iu
  Hai cái răng đầu đời, Min làm ba mẹ luôn phải nhớ tới^^ Hai cái răng đầu tiên nhú lên, em vẫn ngoan, cười thật tươi. Ôi, hai cái răng...
  26/01/2016 18:01
  • 2 love
  • 3 bình luận
Bé 2 tuổi - 9 tháng