trang cá nhân của Ngọc thu
  • Bé hay nhìn ngược
    Bé nhà e 1m5 ngày nhưng bé cứ có tật nhìn ngược lên trên. Kể cả e bế vác lên bé cứ rướn lên để nhìn ngược. Mọi người có hỏi chuyện con cũng cứ ngước nhìn ngược. Các mom biết cách nào để cho con...
    25/10/2018 19:10
    • 0 love
    • 3 bình luận