trang cá nhân của Đao ha my
 • Thịt thừa trên má
  Các mẹ thông thái cho e hỏi . E mới sinh bé đc 2 ngày. Trên mặt em bé có 2 cục thịt thừa nhỏ. Giờ có làm tiểu phẫu cắt bỏ đc k ạ hay nó có tự rụng đc k ạ
  25/05/2019 09:05
  • 0 love
  • 0 bình luận
 • Thịt thừa trên má
  Các mẹ thông thái cho e hỏi . E mới sinh bé đc 2 ngày. Trên mặt em bé có 2 cục thịt thừa nhỏ. Giờ có làm tiểu phẫu cắt bỏ đc k ạ hay nó có tự rụng đc k ạ
  25/05/2019 09:05
  • 0 love
  • 5 bình luận