trang cá nhân của Vi Đỗ
 • Nôn trào
  Bé nhà em được 15 ngày tuổi. Cứ 6h tối mỗi ngày là bé lại nôn hết toàn bộ trong bụng ra. Chỉ duy nhất 1 lần trong ngày vào giờ đó. Đã 4 ngày liên tiếp. Có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với ạ
  15/03/2019 20:03
  • 0 love
  • 3 bình luận
 • Nôn trào
  Bé nhà em được 15 ngày tuổi. Cứ 6h tối mỗi ngày là bé lại nôn hết toàn bộ trong bụng ra. Chỉ duy nhất 1 lần trong ngày vào giờ đó. Đã 4 ngày liên tiếp. Có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với ạ
  15/03/2019 20:03
  • 0 love
  • 0 bình luận