trang cá nhân của Giang Đông Nhi
 • sóc nhà em 2 th la uog D bay gio đc 4 th doi... Em dan sóc đi chich ngua o bv từ dũ...bs cho uong
  03/03/2014 17:03
  • 4 love
 • nếu bé có biểu hiện muốn ăn hì nên cho bé n...sóc nhà em 4 tháng rưỡi...em mua bột hipp để bé được 5 tháng sẽ cho ăn...
  28/02/2014 18:02
  • 0 love
 • sóc nhà em bây giờ bú đều rồi...nghiêng 1 bên vẫn bú được 2 vú...hìhì...
  28/02/2014 18:02
  • 0 love
Bé sơ sinh
Bé 2 tháng tuổi
Bé 4 tháng tuổi