Huyết trắng khi mang thai có thể do sinh lý hoặc cũng có thể là bệnh. Điều quan trọng là mẹ cần quan sát triệu chứng kèm theo để kịp thời thông báo cho bác sĩ trong kỳ khám sức khỏe thai kỳ gần nhất.