Tình hình trẻ con thì ở nhà, người lớn cũng giãn cách làm việc tại gia, cô em chồng em cứ đòi đưa 2 đứa con sang …gửi chơi vài ngày. Thật ra em cũng quý cháu, mẹ chồng em cũng mong cháu ngoại qua vì cũng lâu không gặp, nhưng giờ ai ở nhà đó. Em còn bảo nhà mẹ ruột em cách có 3km em còn chẳng dám về, lỡ mình có tiếp xúc với ai thì lại mang bệnh về cho cháu, cho em mình. Có thể mà cô ấy cũng giận, mẹ chồng em cũng lẫy. Sáng nay đọc báo đưa ngay cái tin bé 2 tuổi dương tính vì bạn mẹ sang chơi cho mẹ chồng em xem, bà mới xui xị một ít đấy các mẹ.