CÂU HỎI: Xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B

Các mẹ gđ cuối có ai làm xét nghiệm này không ạ?
Xét nghiệm này do bs chỉ định hay mình tự yêu cầu thế?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT