CÂU HỎI: Trả treo

Cả 2 nhóc nhà mình rất hay cãi lại hay lý sự với người lớn tuổi bất cứ việc j;và hay hỏi tận cùng các câu trả lời của người khác bằng từ " tại sao?".Mình đến đau cà đầu và nhức tai vì tát cả mình không thể hiểu hết ,lấy đâu ra lý giải được mọi thứ… các mum giúp mình với

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT