CÂU HỎI: Phạt con thế nào cho đúng?

Vì một hiểu lầm và nhiều khi mình không cho cái bé đang thích, con giận mẹ nên có hành động đánh lại. Để răn con, mẹ phạt trẻ quỳ gối và úp mặt vào tường để nhớ lỗi của mình. Mẹ thấy cách phạt đó có đúng không?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT