CÂU HỎI: Không nên chạy nhiều blog của một cá nhân cùng lúc.

Ad ơi, theo mẹ tôm nghĩ rằng ad nên để như ngày trước rằng nên để từng blog riêng biệt, khi các mẹ mở file blog ra thì có ngày một blog mình dùng và khi đăng blog mới thì có ngay phần viết blog ở dưới một bài viết luôn. Vì đợt này ad cho chạy nhiều blog quá, khi mở máy máy chạy chậm và kéo mãi một hệ thống blog dài dằng dặc mới đến phần viết blog, như vậy rất mất thời gian. Mẹ tôm biết mục đích của ad là để các mẹ biết đến xâu chuỗi các bài viết của cá nhân đó nhưng như vậy bất tiện quá ad à.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT