CÂU HỎI: e cần có chế độ ăn nghi thê nào cho phù hơp

Em mag thai 24tuần 4ngay bé nang 711gr bác sĩ noi là bé nhe can nhưng me thi lên 10kg rồi,bé còn bi 2vonhg dây quấn co nưa.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT