CÂU HỎI: Bị nhiệt miệng làm sao mau hết?

Không biết bị thiếu chất gì hay do ăn đồ nóng mà mình bị nhiệt miệng (hay gọi là đẹn) trong miệng rất khó chịu, có cách nào mau hết không các mom?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT