CÂU HỎI: Bi nhiễm giun chó khi mang thai

Trong lúc mang thai em bị nhiễm giun đũa chó, như vậy thí có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con em không?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT