CÂU HỎI: ảnh đại diện mục blog

admin có thể không bắt buộc up ảnh đại diện ở mục Blog??? mình thấy nhiều khi onlien bằng điện thoại không up ảnh lên đc… đôi khi đi đâu không mang laptop, dùng điện thoại muốn viết blog mà khó quá… về nhà lại bị tụt hết cảm xúc…

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT