Sự phát triển
của bé

Thiên Thần Nhỏ được về nhà Ngoại rồi!

Ngày thứ 5, Mẹ xin Bác Sĩ cho 2Mẹ Con được xuất viện. Mẹ còn nhớ hôm xuất viện là ngày thứ 6, chiều hôm đó về đến nhà Ngoại thì...

Ngày thứ 5, Mẹ xin Bác Sĩ cho 2Mẹ Con được xuất viện.
Mẹ còn nhớ hôm xuất viện là ngày thứ 6, chiều hôm đó về đến nhà Ngoại thì có 1 cơn mưa chào đón 2Mẹ Con mình. hi!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT