Sự phát triển
của bé

Nhật ký bé tí nị 5

Cái giai đoan này thật thuong con quá cú nóng đi nóng lại quày?

Con gái yêu của mẹ,cái giai đoạn con tù 6 tháng tủi tới 12 tháng là giai đoan con phát truyền ló dàn lên theo tuần giai đoạn?.Giai đoạn con ngòi cũng nóng,con bò hay trường đièu nóng cả,Nhung mõi khi con nóng là nóng thật kinh khủng phải uống thuốc liều cao mói Hạ,con giai đoạn com moc gân con vùa nóng con vùa không an con không an bú ty mẹ thì cán me ,mẹ biết do con ngứa nú nên có dao đến đâu mẹ vẩn chiều để on cấn,miến sau con ân giỏi là mẹ mùng.Giò đây con đúng chuận chuẩn bị con tập đi con lại nóng giủ vội.Con đang nóng Nhung con dãn xuyên nâng tập luyện,con bò chúc là con lại đúng lên ngòi xuống,con đúng chuận thật lâu ròi hò hét cho mọi người chú ý tới .Áh quên quan trọng là con hay nói ba ba ba ,ròi choi choi ,hay mõi lúc con đùa giõn là con bão chạy chay,con nói được nhièu ròi mẹ nghe thích lâm .Khi chij tina con vành đò choi con lại khóc vành lại và chi tina đùi theo con con liền bò đi miệng thì nói chạy chạy yeu lấm con gái ah!cái tủi tập đi tập nói này không thể hét được cái cảm súc nghe cảm nhạn được hạnh phúc thật sụ.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT