Sự phát triển
của bé

Lâu lắm mới bôi tro trét trấu ăn diện đi dự tiệc

Ba đứa học chung lớp đại học gặp nhau sau hơn ba năm và và kết quả là có hình

Một đứa một chồng một con
Một đứa một chồng chưa con
Một đứa chưa chồng chưa con
Chúc cho đứa một chồn chưa con sớm có con, đứa chưa chồng chưa con sớm có chồng có con hehe 

 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT