Sự phát triển
của bé

Đừng chán nản khi không có gì

“Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản” - thông điệp ý nghĩa của bộ tranh “Đừng chán nản khi bạn không có gì" - tác giả Bùi Đinh Thăng.

Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 2
 
Một chàng trai chán nản vì mình không có gì…
Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 3
 
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 4
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 5
 

 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 6
 
… từ người yêu đến tiền tài, xe đẹp, danh vọng…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 7
Tuy vậy, đừng vì thế mà chán nản…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 8
… bởi không có gì nghĩa là…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 9
… không có gì để mất…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 10
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 11
… có thể tự do làm những gì mình thích như…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 12
… theo đuổi đam mê công việc…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 13
… sẵn sàng đến một nơi xa dù chẳng có tiền…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 14
… kinh doanh mà không lo phá sản…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 15
… và nếu thất bại thì cũng thật dễ dàng làm lại với con số 0
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 16
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 17
Hãy bỏ mọi kỳ vọng vô nghĩa để tự do làm những điều mình muốn…
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 18
… làm một việc mà chỉ có 20% cơ hội thành công
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 19
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 20
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 21
Nếu không biết mình muốn gì, hãy đặt tay lên ngực lắng nghe trái tim
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 22
 Chùm tranh ý nghĩa: “Đừng chán nản khi bạn không có gì” - 23
Và sẵn sàng làm tất cả những điều mình yêu thích và sẵn sàng đón nhật thất bại, bởi “sai là đặc quyền của tuổi trẻ”

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT