Sự phát triển
của bé

Đi chơi.

Vui con nhỉ?

Chiều nay đưa con ra biển chơi nhưng bước ra gần quá con nhăn mặt vì sợ. Có lẽ con nhìn thấy biển nước mênh mông, sóng lại vỗ mạnh nên sợ. Mẹ phải siêng dẫn con ra biển cho quen thôi.

Mới ngồi được một lúc thì thấy trời động mưa, mẹ sợ mưa không về kịp nên giục bố về. Nhưng khi về thì trời lại ráo hoảnh nên lại vào công viên chơi. Bố đá cầu còn mẹ con mình ngồi ghế đá. Con thích lắm, vịn ghế đứng chán rồi lại ngồi, ngồi chán lại nằm xuống bò, trườn. Trông ghét lắm.

Cứ được đi ra ngoài chơi là con thích thôi.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT