Sự phát triển
của bé

Công thức tính chiều cao tương lai của bé

Công thức tính chiều cao tương lai của bé

– Đối với con trai: Tính tổng chiều cao của bố mẹ, cộng thêm 13 và sau đó chia 2.
Ví dụ: {(Bố cao 1m70 + mẹ cao 1m55) +13cm}/2 = 1m69
Đối với con gái: Lấy tổng chiều cao của bố mẹ trừ đi 13 và chia 2.
Ví dụ: {(1m70 + 1m55) – 13cm}/2 = 1m56
 Đây là công thức được sử dụng từ năm 1970, đăng lần đầu trên tờ New York Times và vẫn được dùng đến ngày nay.Tuy nhiên công thức này không có nghĩa là hoàn toàn chính xác, bởi chiều cao có thể bị ảnh hưởng lớn trước các tác động khác như dinh dưỡng, gen di truyền. dinh dưỡng khi mang thai.
 

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT