Sự phát triển
của bé

Con biết ăn thịt gà rồi

Lần đầu tiên con gái ăn thịt gà bằng nguyên cái đùi

Lần đầu tiên con gái ăn thịt gà bằng nguyên cái đùi,…ẻm ăn khí thế luôn, cắn… rứt rồi nhai…nhai…nhai…. Cứ thế hơn 30 phút….vẫn còn nguyên cái đùi gà…hjhjhj

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT