Sự phát triển
của bé

CHUYÊN VỀ BÉ TINA SAU NÀY MÓI BIẾT?

Con gái mẹ thúc thấp nhang cho ông thành Tài lâm cho nên cú ngòi đâu là nhó chao tay xa ong thành Tài tới đo vói tuong ngòi Bá dao cua con yeu qua di mat?

Chièu nào con cũng vành tháp nhang cho ong thần Tài,ròi lại xá xá yeu lắm ,mà cú nhu vạy thành thói quen,ngoi đâu là chấp tay đó. Bang ngày con choi đùa,Nhung tới giác con mà nhõng nhoẻ thì không ai chiẹu nòi ,con cú khóc đòi đi choi,Đa phàn là giua trua náng không cho đi thì khóc núc nỏ mẹ bực lắm con ah,Nhung phải gán chièu con gì ông bà ngoại ratf chièu con thế là đua sang hàng xóm choi,hen là mình o que gan nhà có máy bé cúng nhu tina nen cú đòi đi choi mãi,me hy vong con gái mẹ càn lớn phải ngoan đùng nhõng nhèo nửa là me vui ròi?Truyen nhõng nhỏ có thẻ bỏ qua Nhung đến đêm khi con ngủ hay vục mình khóc núc nỏ,không biết gì sau nhu vậy ngủ vói mẹ thì vỏ không nịnh thế là chuyển qua ngủ vói bà ngoại gì con chỉ sọ ba thoi,mồi khi con khóc bà bảo nịnh là nịnh ngay lại ôm gói ngủ tiếp,gì mẹ có e của con nên tù ngày con 2 tủi là ngủ vói bà ròi Nhung mà khóc đem không hét đuoc me Mông con đùng khóc đem nữa ngủ một giác that ngon that sâu con gái nhe,sáng thúc vay nõ nụ cười that tuoi con gái nhe!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT