Sự phát triển
của bé

Cắt thơ

bài thơ chúc tết của con ngày càng ngắn dần

Mới hôm 27-28 tết con đọc bài thơ chúc tết mẹ nghe thật dài đến nỗi mẹ cũng không nhớ hết ấy vậy mà sang mồng 1 mồng 2 con đã đánh nhanh rút gọn xuống cón có vài câu . 
 “Năm cũ vừa qua
Bước sang năm mới
Hôm nay con tới
…………………….
……………………..
Bao nhiêu tiền lẻ 
Lì xì cho con
Cuối đầu đa tạ “
Bây giờ bài thơ dài ngoằn ấy chỉ còn :
” Bước sang năm mới
Hôm nay con tới
Bao nhiêu tiền lẻ 
Lì xì cho con
Cuối đầu đa tạ ” 
Con đã cắt bỏ toàn bộ những lời chúc ông bà rồi . Hỏi vì sao con bỏ hết vậy thì con bảo con mà đọc hết lâu quá các ông bỏ đi thì làm sao ???? Bó tay con chưa !. Con đòi mẹ lấy tiền lì xì mua cho con chiếc máy bay điều khiển , mẹ bảo có mấy đồng bạc tiền lẻ không đủ để mua . vậy là rút kinh nghiệm lần sau con chúc tết sửa từ  ” tiền lẻ ” sang ” tiền chẵn ” luôn , thật nể con trai mẹ ấy .
Đúng là con nít mà muốn cái gì là phải cố làm để có cho bằng được mới chịu

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT