Sự phát triển
của bé

Bùn thiu.

Trời lại mưa nữa chứ.

Ngày hôm nay chỉ có hai mẹ con ở nhà buồn ơi là buồn. Hình như con cũng có cảm giác giống như mẹ vậy, cứ bắt mẹ bế hay ngồi chơi cùng chứ không chịu ngồi chơi một mình như mọi bữa. Để tạo không khí mẹ mở tivi cho nó rôm rả, có thêm tiếng người. Ôi! Bố vắng nhà có mấy ngày mà đã buồn thiu, vắng vẻ vậy rồi.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT