Sự phát triển
của bé

Bé Mít

Ngày con ra đời 28.02.2018 cũng là ngày ba con đi làm nơi xứ lạ. Ba trông đợi từng ngày con ra sớm hơn, nhưng không đâu, con đợi sáng ba...

Ngày con ra đời 28.02.2018 cũng là ngày ba con đi làm nơi xứ lạ. Ba trông đợi từng ngày con ra sớm hơn, nhưng không đâu, con đợi sáng ba đi chiều con mới lọt lòng.
Mình mẹ bươn chải tất cả. Vậy mà mọi thứ cũng qua hết roy. Cứ cười lên rồi mọi thứ sẽ qua đi??

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT