Sự phát triển
của bé

Bận rộn!

Ngày cuối và đầu tháng bận tối mặt mài

Tháng nào cũng như tháng này vào những ngày cuối và đầu tháng là mẹ tối mặt tối mũi con trai à , mọi công việc cứ dồn vào những ngày này . nào kiểm kê rồi đủ các loại báo cáo trên đời . Rút kinh nghiệm  lúc nào rãnh là mẹ lo chuẩn bị trước nhưng cuối tháng là cứ bị dồn . cả tuần này mẹ chũng chẳng mò vào MB được , muốn tám mà cũng chẳng có thời gian . Hôm nay việc đã giản bớt mẹ mò vào hội 8 cùng chị em thôi !

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 14752 điểm
  1
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10140 trả lời
  tích lũy được 12108 điểm
  2
 • Ngọc Hồng
  • 614 chủ đề | 
  • 3688 trả lời
  tích lũy được 10470 điểm
  3
 • Mẹ Kem
  • 622 chủ đề | 
  • 7417 trả lời
  tích lũy được 9834 điểm
  4
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8558 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT