Sự phát triển
của bé

Bận rộn!

Ngày cuối và đầu tháng bận tối mặt mài

Tháng nào cũng như tháng này vào những ngày cuối và đầu tháng là mẹ tối mặt tối mũi con trai à , mọi công việc cứ dồn vào những ngày này . nào kiểm kê rồi đủ các loại báo cáo trên đời . Rút kinh nghiệm  lúc nào rãnh là mẹ lo chuẩn bị trước nhưng cuối tháng là cứ bị dồn . cả tuần này mẹ chũng chẳng mò vào MB được , muốn tám mà cũng chẳng có thời gian . Hôm nay việc đã giản bớt mẹ mò vào hội 8 cùng chị em thôi !

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32098 trả lời
  tích lũy được 8459 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10343 trả lời
  tích lũy được 7360 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12269 trả lời
  tích lũy được 6328 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10136 trả lời
  tích lũy được 6042 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 5374 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT